Gdzie jestesmy

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin zakupów do 2014-12-25

 Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Bluearts obowiązyjący do 2014-12-25

 

Sklep internetowy działający pod domenami www.bluearts.pl oraz www.bluearts.eu  prowadzony jest przez Rafała Przygockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Dom RP Sp. z o. o. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Warszawy pod numerem 489786.

 

Siedziba przedsiębiorcy (siedziba Sklepu):

al. Krakowska 41

05-090 JANKI

 

NIP: 534-248-96-91

Numer konta bankowego: 67 1160 2202 0000 0002 3434 3159

 

Kontakt:

tel.    022 497 1152
kom. 536 281 730

gadu gadu 13398674

email: sklep@bluearts.eu

Pracownicy Sklepu pracują od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, a w soboty w godz. 9-14.

 

Słowniczek pojęć

 

1.       Sklep/Sprzedawca – Rafał Przygocki prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, działający pod domenami www.bluearts.pl oraz www.bluearts.eu.

2.       Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

3.       Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

4.       Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.       Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2.       Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3.       Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

4.       Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.

5.       Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski.

6.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

7.       W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie loginu (unikalnej nazwy) i hasła.

8.       Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np w opiniach o produkcie).

 

§ 2

Składanie zamówień

 

1.       Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

  1. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia przez Sklep i prośbą o jego potwierdzenie przez Kupującego. Zamówienia niepotwierdzone przez Kupującego poprzez kliknięcie w link otrzymywany w mailu nie będą realizowane.

4.       Złożenie zamówienia (zawarcie umowy) następuje z chwilą jego potwierdzenia przez Sklep (za pomocą poczty e-mail lub ewentualnie telefonicznie).

5.       Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone przez Kupującego. W tym celu należy lub skontaktować się mailem lub telefonicznie ze Sklepem.

6.       Sklep udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1)       przelewem na rachunek bankowy Sklepu ,

2)       gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

3)       gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym ustaleniu),

4)       gotówką ratalnie (szczegółowe informacje są dostępne na indywidualne zapytania Kupujących).

7.       W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

8.       W przypadku towarów nietypowych i/lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dokonanie przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 30 % wartości towaru.

 

§ 3

Realizacja zamówień

 

1.       Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych ( umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).

  1. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
  2. Termin realizacji zamówienia wynosi średnio 3 dni robocze. Jest to czas, który jest   potrzebny, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
  3. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z magazynu Sklepu.
  4. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
  5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

7.       Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane firmy Kupującego wraz z numerem NIP.

8.       Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:

1)       firmą kurierską,

2)       odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

9.       Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego .

10.   Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (klikając „Twoje konto” na stronie Sklepu). Niezarejestrowany Kupujący jest informowany o statusie realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.

11.   Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4
Reklamacja i gwarancja

 

1.       Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

  1. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail.

3.       Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4.       Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz ewentualne żądania wobec Sprzedawcy .

5.       Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży i/lub bez oryginalnego opakowania, nie będą rozpatrywane.

6.       W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

7.       W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

8.       Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

1.       Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1)       świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2)       świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3)       świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4)       dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5)       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6)       dostarczania prasy,

7)       usług w zakresie gier hazardowych.

3.       W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.       Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaruniezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

  1. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6.       Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.       Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

8.       Niezależnie od ustawowego odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 10 dni (uregulowanego w § 5 ust. 1 – 6 regulaminu) Sklep umożliwia Kupującemu odstąpienie od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania towaru (tzw. „ odstąpienie umowne”). Umowne odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, poza kosztami przesyłki. Towar musi być zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Przed dokonaniem zwrotu należy bezwzględnie powiadomić o tym Sprzedawcę i uzyskać od niego informację na który z magazynów należy dokonać zwrotu. Zwrot towaru nie dotyczy produktów zamówieniowych pod specjalne zamówienie (towar o czasie realizacji powyżej tygodnia), których nie można zwrócić . W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sklep zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy. Zwrot należności Kupującemu następuje w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki do siedziby Sklepu.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1.       Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2.       Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.       Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4.       Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6.       Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o. o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.       Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

4.       Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach www.bluearts.pl oraz www.bluearts.eu (zakładka „Regulamin”).

5.       Sklep ma prawo zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

Sklep internetowy od home.pl